95-050 Konstantynów Łódzki
+42 211 05 07
pokazswiat@onet.pl

Adaptacja

Created with Sketch.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest ważnym, przełomowym momentem w jego życiu. Rozpoczyna przecież życie w dwóch środowiskach: rodzinnym i przedszkolnym.
Dni adaptacyjne pozwalają dzieciom jak i Państwu zapoznać się z otoczeniem przedszkola
i osobami, które bezpośrednio i na co dzień będą zajmowały się Państwa dzieckiem.

 

Drogi Rodzicu,
Adaptacja nie zawsze przychodzi łatwo i bezboleśnie, na początku pobytu dziecka w przedszkolu często pojawiają się łzy i smutek. Są to emocje, którymi dzieci reagują na zmiany w swoim życiu. Jedne dzieci przeżywają silne emocje od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu, inne doświadczą ich w późniejszym okresie. Być może usłyszeli Państwo od dziecka: Nie lubię przedszkola.
To naturalna reakcja dziecka. Zazwyczaj nie lubimy nowych rzeczy, sytuacji, dopóki ich nie doświadczymy i nie przeżyjemy kilkukrotnie, by móc ocenić je z różnych perspektyw.

Poprzez dobrze zorganizowane przez nasze przedszkole dni adaptacyjne uczymy dziecko jak przystosowywać się do nowych warunków, sytuacji oraz środowiska. Poznawanie nowego otoczenia w obecności rodziców, nauczycieli przedszkola, uczenie się nowych zwyczajów
i wymogów, pozwala dziecku osiągnąć równowagę, natomiast zadaniem nauczycieli przedszkola jest wspieranie dziecka w osiągnięciu właśnie tej równowagi.

🕓Wszystko wymaga czasu…
Rodzicom nowych dzieci proponujemy, aby adaptacja ich pociech w naszym przedszkolu przebiegała stopniowo tzn. najpierw kilka godzin, z czasem coraz dłużej, co pozwoli dziecku na zmniejszenie stresu, jakim jest rozstanie z rodzicem na dłuższy czas.

💙Wspieramy również Państwa! 

Pierwszy dzień w przedszkolu to wyzwanie, zarówno dla dzieci jak i rodziców! Aby zmniejszyć stres i pomóc rodzicom świadomie przekroczyć po raz pierwszy próg przedszkola, w ostatnim tygodniu sierpnia organizujemy BEZPŁATNE zajęcia adaptacyjne. Aby proces adaptacyjny dziecka przebiegał sprawnie, musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielami przedszkola, bo tylko wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie do nowego środowiska.

😊…oraz oferujemy garść złotych rad na udany start!
Podczas zajęć adaptacyjnych nauczyciele odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania, udzielą szczegółowych informacji o procesie adaptacji oraz podzielą się z Państwem materiałem, który na pewno ułatwi wzajemną współpracę.

DO PRZEDSZKOLA WARTO PRZYGOTOWAĆ:

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane!

WARTO PAMIĘTAĆ, ABY:


Wiemy, że powierzają nam Państwo swój najcenniejszy skarb.
Będziemy się o niego troszczyć!