95-050 Konstantynów Łódzki
+42 211 05 07
pokazswiat@onet.pl

Oferta

Created with Sketch.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

W naszym przedszkolu stawiamy na innowacyjność i nowoczesne technologie!

Nasi wychowankowie mają możliwość przyswajania wiedzy w nowoczesnej formie. Najnowsze technologie wspomagają pracę naszych nauczycieli, którzy ukierunkowują dzieci na praktyczne i efektywne ich wykorzystanie. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania multimedialne np. aplikacje i oprogramowania dedykowane przez wydawnictwo WSiP (aplikacja Multiplaneta, cykl edukacyjny Drużyna marzeń) oraz wydawnictwo MAC (oprogramowanie MozaBook).

TABLICE MULTIMEDIALNE

Zajęcia dydaktyczne w połączeniu z nowoczesną technologią dają przedszkolakom niepowtarzalną radość z poznawania świata. Dzieci mają okazję w sposób atrakcyjny przyswajać nowe zagadnienia, rozwijać procesy poznawcze, doskonalić umiejętności posługiwania się najnowszymi zdobyczami techniki.

ROBOT PHOTON

Dzieci mają możliwość nauki programowania zgodnie z obecnie przyjętą podstawą programową. Robot Photon początkowo nie ma żadnych zdolności, nie potrafi kompletnie niczego wykonać. Jednak to dziecko wraz z zabawą sprawia, że Photon uczy się nowych rzeczy – zaczyna reagować na bodźce i poruszać się. Dziecko programuje ruch robota rysując na ekranie ścieżkę. Dzięki tym warsztatom dzieci uczą się jak działają technologie oraz stawiają swoje pierwsze kroki w świecie programowania.

ROBOT MYSZKA

Na warsztatach z programowania i kodowania wykorzystujemy Robota-Myszkę. Dzieci budują labirynt, a następnie używają kart kodujących, aby stworzyć krok po kroku ścieżkę dla myszki. Robota należy tak zaprogramować, aby pokonał trasę z labiryntem i tunelami w celu zdobycia sera.  Przedszkolaki uczą się nawet o tym nie wiedząc!

MIKROSKOPY

Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu to dla dzieci nie tylko zabawa, ale i nauka rozbudzająca dociekliwość i zainteresowanie światem, który choć niewidoczny gołym okiem, jest bardzo blisko nas. Aktywne poznanie przyrody,  dzięki badaniom pod mikroskopem pozwala odkrywać ciekawe eksperymenty naukowe.

KĄCIKI TEMATYCZNE

Kąciki tematyczne w przedszkolu uczą, bawią, wychowują i rozwijają. Przedszkolaki ćwiczą i doskonalą opanowywane wiadomości, rozwijają myślenie, mowę i postawę twórczą. W wyniku zabaw w kącikach zainteresowań dzieci kształtują zainteresowania i postawy. 

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystując nowoczesne pomoce oraz programy nie tylko dbamy o rozwój intelektualny dzieci, ale i uwrażliwiamy na zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Dzieci poznają także jak można wykorzystać nowoczesne technologie nie tylko dla rozrywki!

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju (fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego) oraz wspierają jego spontaniczną i twórcza aktywność. 

MATERIAŁY MONTESSORI

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany materiałem Montessori, znajdujący się w każdej sali w naszym przedszkolu.

TO NIE WSZYSTKO!...

Poniżej przedstawiamy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, dzięki, którym Twoje dziecko będzie się rozwijać na różnych płaszczyznach.

Zajęcia odbywające się
w naszym przedszkolu

W ramach czesnego dla naszych podopiecznych zapewniamy wiele warsztatów i zajęć

Zajęcia odbywają się codziennie w każdej grupie w oparciu o podstawę programową. Najważniejsza jest bezpieczna i pełna radości adaptacja przedszkolaków, które zawsze mogą liczyć na wsparcie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem dużej ilości piosenek oraz rymowanek! Zajęcia mają na celu wprowadzenie do nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacji poprzez rozbudzanie świadomości językowej u dzieci i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do języków obcych.

Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu w każdej grupie w formie zabawy z jednoczesnym zastosowaniem odpowiedniego sprzętu do ćwiczeń.

Na zajęciach dzieci wkraczają w magiczny świat tańca i poznają podstawowe kroki taneczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są przystosowane do możliwości rozwojowych dzieci w każdym wieku. 

Rytmika to dla wielu malców pierwszy kontakt z muzyką, która łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności.

Zajęcia prowadzone wg teorii E.E Gordona to zaproszenie do wspólnego odkrywania świata dźwięków. Zajęcia odbywają się cyklicznie.
 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie. W tym czasie dzieci uczą się praktycznego korzystania z  nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Przedszkolaki nabywają umiejętność logicznego myślenia, pracy zespołowej a także kształtują zadaniowe podejście do napotykanych trudności. Poza tym to fantastyczna zabawa, która daje mnóstwo radości!

Odbywają się raz w tygodniu i skupiają uwagę wokół takich zagadnień jak: powietrze, woda, gleba, rośliny i zwierzęta. Przedszkolaki mają możliwość samodzielnego eksplorowania otaczającego ich świata za pomocą najnowszych technologii, m.in. mikroskopy, lupy, monitory interaktywne, itp. Wiedza i umiejętności nabyte w przedszkolu pozwolą dziecku poznać współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwią budowanie związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. 

Pomagają w rozwijaniu dziecięcego liczenia oraz orientacji przestrzennej. Ponadto, kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne z zastosowaniem metod operacyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są połączeniem przede wszystkim dobrej zabawy z prawidłowym rozwojem dzieci. Dzięki zajęciom teatralnym przedszkolaki otwierają się na świat i innych. Ćwiczą pamięć i wymowę, obcują z literaturą, uczą się współdziałania w zespole, w którym każdy ma określoną rolę do spełnienia. A to wszystko pod okiem doświadczonych profesjonalistów!

Fascynujące eksperymenty dla najmłodszych ze świata chemii, fizyki oraz biologii. Każdy Mały Badacz przeprowadza eksperymenty w przeznaczonym do tego stroju. Laboratorium rozbudza chęci odkrywania oraz kreatywnego myślenia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, wprowadzają w pasjonujący świat robotów i kodowania. Dzieci poznają tajniki konstruowania i kodowania za pomocą zestawu LEGO Spike Essential. Zajęcia kształtują umiejętności logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, a także rozwijają pasję tworzenia. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci poprzez zabawę wprowadzone zostają w świat szachów.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu. Integrują, uczą opracowywania taktyki, rozwijają zdolność logicznego myślenia, kreatywność a co najważniejsze – pokazują, że, aby wygrać, należy postępować fair. Podczas warsztatów dzieci udoskonalają swoje umiejętności manualne, rozwijają umiejętności interpersonalne.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju (fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego) oraz wspierają jego spontaniczną i twórcza aktywność. Zajęcia odbywają się codziennie w każdej grupie przedszkolnej w dowolnym czasie w ciągu dnia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są przeznaczone dla dzieci mających min. 90 cm mierzone pod brodą. Zajęcia mają na celu wprowadzić dzieci w podwodny świat, nauczyć obcować z wodą, ćwiczyć oddech oraz doskonalić technikę. Prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego ratownika wodnego, który dba o szybkie postępy w nauce i daje dużo radości z pływania.

Zajęcia odbywają się kilka razy w semestrze w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci. Integracja sensoryczna idealnie uzupełnia się z metodą Marii Montessori, którą wykorzystujemy w naszym Przedszkolu. 

W czasie zajęć plastycznych dzieci rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię, wyrażają wiedzę o otaczającym świecie i rozwijają sprawność manualną. Nabywają umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi, narzędziami i materiałem. Zajęcia pobudzają poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

Zajęcia z Dogoterapii mają na celu zapoznać dzieci z zasadami zachowania psa. Przedszkolaki mają również okazję integracji z psem, co pozwala niwelować lęki i napięcia związane z kontaktem ze zwierzęciem, a także uczy rozpoznawania i nazywania wybranych emocji: radość, smutek, złość, strach. Spotkania z czworonogami pozwalają na budowanie pozytywnych relacji w kontaktach między dziećmi a zwierzętami.

Metoda oparta na procesie edukacyjnym, która ma pomóc w samodzielnym radzeniu sobie ze światem. Główne jej zadanie koncentruje się na wzmocnieniu i wzbogacaniu kreatywności i wyobraźni dziecka. Bajkoterapia odbywa się codziennie i pomaga w procesie dorastania i rozumienia siebie, wychowuje i edukuje, a także otwiera drzwi do dziecięcych fantazji, emocji i przeżyć.

Raz w miesiącu organizujemy bal urodzinowy z animatorami dla jubilatów danego miesiąca. Jest to dla dzieci czas świetnej zabawy i integracji całej grupy.

Zajęcia dodatkowo płatne

Dla chętnych jest również możliwość zapisów na zajęcia dodatkowo płatne!

To zajęcia ogólnorozwojowe, które mają na celu przede wszystkim zaciekawić pociechę sportem i aktywnością oraz nauczyć przestrzegania obowiązujących zasad. Dodatkowo uczą samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, pod okiem profesjonalnego i doświadczonego trenera.

Tak bawiliśmy się w najradośniejszym dniu - Dniu dziecka!

Odtwórz wideo

Opłaty

Wpisowe

0 PLN

Czesne

550 PLN do godz. 13:00
600 PLN do godz. 17:00

Wyżywienie

17 PLN dzienna stawka za śniadanie,obiad,podwieczorek

Zniżki

-20% na drugie dziecko
-20% z Kartą Dużej Rodziny

Zajęcia adaptacyjne

Bezpłatne

W ramach czesnego zapewniamy również organizację wszytkich:
-wycieczek m.in do teatru, kina, muzeum, wyjścia do Biblioteki Miejskiej, na wystawy,
-wycieczek-lekcji w terenie,
-wycieczek krajoznawczych,
-uroczystości rodzinnych i pikników,
-warsztatów dla rodziców,
-udział w koncertach, projektach i konkursach,
-innych wydarzeń zaplanowych w trakcie roku szkolnego.

Ponadto, w zakresie czesnego gwarantujemy opiekę specjalistów:

psycholog

przesiewowe badanie logopetyczne

przeglądy dentystyczne

 

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, które dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju (fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego) oraz wspierają jego spontaniczną i twórcza aktywność. Bardzo ważne jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne, szybko i chętnie się uczy.

Jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w stosunku do dzieci M. Montessori wprowadziła swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

 

Pedagogika Marii Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu”
– z taką prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Marii Montessori. To życzenie stało się później główną myślą jej wielkiej koncepcji wychowania.

Rozumiemy jak niełatwy jest wybór odpowiedniego przedszkola dla swojego najukochańszego dziecka, więc jeżeli szukasz dobrego, troskliwego przedszkola na terenie Konstantynowa z wykwalifikowanym
i odpowiedzialnym personelem, koniecznie musisz nas odwiedzić!

Zapisz się i dołącz do nas!