95-050 Konstantynów Łódzki
+42 211 05 07
pokazswiat@onet.pl

Programy edukacyjne

Created with Sketch.

NASZA PRACA OPIERA SIĘ NA:

*Podstawie programowej, która mówi o tym, co dziecko powinno umieć, zanim pójdzie do szkoły. W niej również określono cel wychowania przedszkolnego, którym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Więcej informacji o zadaniach przedszkola oraz o osiągnięciach dziecka na koniec wychowania przedszkolnego znajdą Państwo na stronie: https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

*Programie wychowawczym, który jest opracowany tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej. W tym roku pracujemy na programie wydawnictwa WSiP pt. „Drużyna marzeń” , którego autorką jest Jolanta Wasilewska.

Drużyna marzeń – Program wychowania przedszkolnego